laupäev, 9. august 2014

Kellele, mida, kus ja kuidas

Kellele: See õppekava on mõeldud juba töötavatele juuksuritele, kes soovivad oma erialast kompetentsust täiendada.

Mida õpetatakse: Sellel kursusel õpetatakse kõike, mida peab valdama üks professionaalne juuksur: stilistikat, juuksuritööd, psühholoogiat, müüki, teenindust, turundust, äri ja juhendamist(koolitamist).

Kes õpetavad: Igal moodulil on oma juhtõpetaja, kes kaasab õppesse ka teisi teemakohaseid praktikuid. Kõik juhtõpetajad on väljast poolt TTHK tulnud praktikud.

Kuidas õpe toimub: Õpe toimub 3 x kuus. See tähendab, et koolis tuleb viibida 3 pikka päeva ühes kuus. Hetkel on päevadeks pakutud P, E; T. Need võivad muutuda vatavalt õppijate soovidele.
Õpe ei ole 100% akadeemiline. See tähendab, et suur roll on  praktilistel töödel, aruteludel, kohtumistel oma eriala professionaalidega jne. Klassikalist salongitöö praktikat õppuritel läbida ei tule, kuid saadakse juurde kompetentsust, kuidas ise olla edukas praktika juhendaja või koolitaja.

Kui palju kursus maksab: Ühe kuu õppemaks on 160 eur.

Kui pikk on õppeaeg:  Õpe kestab 6 kuud

Millal kursus algab: Õppetöö algus 11.2014

Kuidas saab kursusele registreeruda: Vastuvõttu organiseerib - kliki siiaTTHK . Sisseastujal tuleb läbida vestlus,  mida viivad läbi moodulite juhtõpetajad

Õppelaen: Õppelaenu maksimaalmäär 2014/2015 õppeaastal 1920 eurot. Kui õppekavajärgne õpingute kestus on alla üheksa kuu, saate õppelaenu poole maksimaalmäära ulatuses.

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard - Meisterjuuksur, tase 5 04-24052012-4.2/6k Teeninduse kutsenõukogu otsus nr 8 24.05.2012, kehtib 23.05.2017