teisipäev, 14. juuli 2015

Juuksur, tule õppima! Meisterjuuksuri jätkuõpe alustab taas

Kellele: See jätkuõpe on mõeldud juba töötavatele juuksuritele, kes soovivad oma erialast kompetentsust täiendada.
Mida õpetatakse: Sellel kursusel õpetatakse kõike, mida peab valdama üks professionaalne juuksur: stilistikat, juuksuritööd, psühholoogiat, müüki, teenindust, turundust, äri ja juhendamist(koolitamist).
Kes õpetavad: Igal moodulil on oma juhtõpetaja, kes kaasab õppesse ka teisi teemakohaseid praktikuid. Kõik juhtõpetajad on väljast poolt TTHK tulnud praktikud.
Kuidas õpe toimub: Õpe toimub kolmepäevast tsüklitena korra kuus: P,E,T 09.00 – 19.00
UUS! Sellel aastal ajame juuksekarva lõhki. See tähendab, et läheme teemadesse veelgi rohkem süvitsi ja lisame juurde ohtralt praktikat.
Kõik kursuse juba läbinud meistrid saavad osaleda mõnes neile sobivas tunnis TASUTA. Kordamine on tarkuse ema!
Klassikalist salongitöö praktikat õppuritel läbida ei tule, kuid saadakse juurde kompetentsust, kuidas ise olla edukas praktika juhendaja või koolitaja.
Kui palju kursus maksab: Ühe kuu õppemaks on 160 eur (5 x 160) + harjutuspead . Esimene makse 320 (esimene kuu + ettemaks viimase kuu eest).
Kui pikk on õppeaeg:  Õpe kestab 5 kuud ( nov-märts)
Millal kurus algab: Vestlus toimub 19.10.2015 kell 10:00 ja õppetöö alguseks november – eeldatavasti 8.11.2015
Lisaküsimused on oodatud aadressileinfo@juuksuriteuhendus.ee
Kuidas saab kursusele registreeruda: Vastuvõttu organiseerib –  TTHK . Sisseastujal tuleb läbida vestlus.
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard – Meisterjuuksur, tase 5 04-24052012-4.2/6k Teeninduse kutsenõukogu otsus nr 8 24.05.2012, kehtib 23.05.2017
Loe selle blogi eelmisi postitusi ja saa teada, mis toimus eelmisel aastal 
Kursuse läbinud meisterjuuksurid ütlesid:
 • Väga meeldiv ja huvitav seltskond. Rohkelt uusi teadmisi. Soovitan soojalt teistelegi juuksuritele oma aju tööle panna ja kooli minna.
 • Oi,elu on läinud palju keerulisemaks. Riideidki on raskem valida, kui need teadmised kuklas on.
 • Ikka kõik need teadmised kokku on väga harivad.
 • Olen hakanud asjadele teise nurga alt lähenema. Ning kindlasti ka sellele, kuidas veel paremini klientidega suhelda.
 • Sain enesega rahulolu ja hea tuju.
 • Tore seltskond ja palju erinevaid mõtteid
Dokumentide vastuvõtt 2015/2016. õa alates 08.06.2015 igal tööpäeval ruumis A119 kell 10.00 - 15.00.

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 • Isikut tõendav dokument;
 • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
 • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia; See tähendab juuksurikooli diplom või kiitus, et töötate erialal rohkem kui aasta ja keskharidust tõendav dokument.
 • Tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • 3 fotot suuruses 3 x 4 cm;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
Vastuvõtusekretär Tiina Karin

telefon 654 5026

e-post tiina.karin@tthk.ee

Tallinna Tööstushariduskeskus 
Kooli liik: Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus
Teeninduspiirkond: Eesti Vabariik
Registrikood: 70005559

Kontaktandmed
Sõpruse pst 182
13424 Tallinn
Telefon: 654 2833
Faks: 654 2874
E-post: info@tthk.ee
Asikoht kaardil: http://www.tthk.ee/index.php?id=1090