laupäev, 10. september 2016

MEISTERJUUKSURI KURSUS 2016/2017 ALUSTAB

Jah, juba kolmandat korda!

Kui tahad selle sõidu koos meiega kaasa teha, siis too oma dokumendid TTHK-sse. Kaugelt tulijad saavad endale tellida ka majutuse kohe kooli kõrval.

Koolituse korraldajate nimel võin öelda, et oleme ka ise palju selle kahe aasta jooksul õppinud ning seekordne sõit läheb täisvõimsusel uue mootoriga. Üks õpetaja koolitab end selleks Vidal Sassooni akadeemias, teine Sharon Blaini juures, kolmas Euroopas, neljas laialdaselt levinud psühholoogilise koolkonna Eesti esinduses jne jne

Õppetöö toimub sessidena 6 korda (eelmistel aastatel 5 korda st nüüd saad rohkem infot) NB! TTHK lehel on info veel parandamata.

Sisseastumiseks on vaja:
Sellel kursusel saab osaleda keskharidusega juuksur. See tähendab, et sul peab olema keskkooli lõputunnistus ning oled vähemalt 2 aastat töötanud juuksurina. Juuksuri diplomit võib asendada ka salongi juhi kinnitus, et töötad juuksurina.
Sisseastumisvestlus toimub 10.10.16 kell 10.00 (vestlus on personaalne ning kellaaeg täpsustatakse)

  • Isikut tõendav dokument; 
  • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal); 
  • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine; 
  • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia; 
  • Tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine; 
  • 3 fotot suuruses 3 x 4 cm; 
  • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
Dokumente võetakse vastu E,T,K,R kell 10.00 – 15.00, Neljapäev 10.00-18.00 ruumis A119
Vastuvõtusekretär Tiina Karin
telefon 654 5026