Juhtimine ja juhendamine


Õpetusega taotletakse, et õppija omab ülevaadet strateegilise juhtimise olemusest ja tähtsusest ettevõtte juhtimisel. Oskab planeerida ettevõtte tööd, juhendab õpilasi/praktikante ja kaastöötajaid ning kasutab arvutit ilusalongi töö korraldamisel.

Teemad:
 • Strateegiline juhtimise olemuse ja tähtsuse mõistmine ning ilusalongi missiooni, visiooni ja põhiväärtuste sõnastamine
 • Ilusalongi tegevuskava ja eelarve koostamine
 • Projekti kava koostamine 
 • Meeskonna loomine ja toimimine ning selle alustõdede selgitamine 
 • Klienditeeninduse juhtimine ilusalongis
 • Inglise keelse erialase teksti tõlkimine ja suhtlemine näitlikus klienditeeninduslikus situatsioonis (tasemel B.1 – Euroopa keelemapi järgi) 
 • Erialase kõnekeele ja terminoloogia tundmine inglise/soome/vene/eesti keeles
 • Tagasiside andmise (kriitika, kiitus jne) etappide tundmine ja analüüsimine 
 • Probleemsituatsioonile tagasiside andmine 
 • Hinnangu andmine probleemsituatsiooni lahendamisele
 • Tagasiside käigus kaasõpilaste/praktikantide ja kaastöötajate motiveerimise ülesande lahendamine
 • Omandatud ja omandamata juuksuri erialaste oskuste kaardistamine ja koolitusvajaduse määramine (juhendi alusel) 
 • Positiivse ja konstruktiivse tööõhkkonna loomine
Tutvu kursuse õppekavaga SIIN

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar