Dokumentide vastuvõtt


Dokumentide vastuvõtt 2015/2016. õa alates 08.06.2015 igal tööpäeval ruumis A119 kell 10.00 - 15.00.

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument;
  • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
  • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia; See tähendab juuksurikooli diplom või kiitus, et töötate erialal rohkem kui aasta ja keskharidust tõendav dokument.
  • Tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • 3 fotot suuruses 3 x 4 cm;
  • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
Vastuvõtusekretär Tiina Karin

telefon 654 5026

e-post tiina.karin@tthk.ee

Tallinna Tööstushariduskeskus
Kooli liik: Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus
Teeninduspiirkond: Eesti Vabariik
Registrikood: 70005559

Kontaktandmed
Sõpruse pst 182
13424 Tallinn
Telefon: 654 2833
Faks: 654 2874
E-post: info@tthk.eeAsikoht kaardil: http://www.tthk.ee/index.php?id=1090

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar