Karjäär, meeskond, suhtlemine, äri

Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest

Teemad:
 • Isikliku karjääri ja edukuse (nii tööturul kui eralelus)planeerimine 
 • Meeskonna loomine, meeskonnatöö juhtimine, tulemuste analüüs, järelduste tegemine ja meeskonna teavitamine 
 • Meeskonna juhendamine ja juhtimine tööalaste probleemide lahendamisel 
 • Erinevate suhtlemisviiside kasutamine teenindussituatsioonides 
 • Kliendikeskse teeninduse kasutamine suhtlemisel
 • Kliendikeskne müügitegevus
 • Turunduse ja enese nähtavaks tegemise alused
 • Ettevõtluskeskkonna võimalused valitud erialal Eestis 
 • Ettevõtte äriidee analüüs ja äriplaani koostamine 
 • Tööturu analüüs kutse- eriala seisukohalt 
 • Elektrooniliste dokumentide vormistamine 
 • Tööintervjuu ettevalmistamine ja osalemine selles 
 • Turumajanduse toimimine Eestis ja Euroopas 
 • Maksusüsteem Eestis 
 • Tuludeklaratsiooni täitmine 
 • Orienteerumine E-riigis
 • Töötervishoid, tööohutus, tööseadusandlus ning asjaajamine ja dokumendihaldus valitud erialal Eestis
Tutvu kursuse õppekavaga SIIN

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar