Soovitajad

Tööandja toetuskiri


Ilusalong “Intersalon” (Lofty OÜ) toetab Tallinna Tööstushariduskeskuse iluteeninduse eriala meisterjuuksuri õppekava koostamist ja õpetamist, mille õppemahuks on 30EKAP ehk 780 tundi. Kvalifikatsiooniraamistiku viienda taseme jätkuõppekava õpetamise tulemusena omandatakse järgnevad õpiväljundid:
 1. Õppija väärtustab juuksuri eriala, hoiab end kursis kutse- ja eriala moe- ning arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest.
 2. Õppija järgib tööprotsessides tööohutus-, -ergonoomika ja -hügieeninõudeid ning kasutab ressursse: keskkonda, iseennast ja klienti säästvalt.
 3. Õppija on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ennast ja kaastöötajaid juhtivalt, analüüsib ning täiendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning  käitub vastastikust suhtlemist toetaval ja arendaval viisil.
 4. Õppija korraldab enda ning kaastöötajate tööd, juhendab praktikante ja  kaastöötajaid muutuvates töösituatsioonides ning teeb ettepanekuid salongi töökorralduse parendamiseks ja erialaste koolituste vajaduseks.
 5. Õppija läheneb kliendi teenindamisel tööülesandele loovalt, rakendab uudseid juuksuri kutsealaseid tehnoloogiaid, pakub välja mitmekesiseid lahendusi ning võtab vastutuse tööülesannete täitmise eest.
Lofty OÜ
Ilusalong Intersalon

Juhataja: Liina Heck
Juhatuse liige: Kaja Seppel
Kursuse läbinud meisterjuuksurid ütlesid:
 • Väga meeldiv ja huvitav seltskond. Rohkelt uusi teadmisi. Soovitan soojalt teistelegi juuksuritele oma aju tööle panna ja kooli minna.
 • Oi,elu on läinud palju keerulisemaks. Riideidki on raskem valida, kui need teadmised kuklas on.
 • Ikka kõik need teadmised kokku on väga harivad.
 • Olen hakanud asjadele teise nurga alt lähenema. Ning kindlasti ka sellele, kuidas veel paremini klientidega suhelda.
 • Sain enesega rahulolu ja hea tuju.
 • Tore seltskond ja palju erinevaid mõtteid

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar