Praktika

Praktika ei eelda salongis juhendamisel töötamist.

Praktikal õppija rakendab ja ­ arendab iseseisva töö käigus Meisterjuuksuri õppekava õpiväljundites omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Praktikal kogetu kaudu arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust. Õppija planeerib, analüüsib ja põhjendab praktiliste tööde sooritamiseks tehtavaid valikuid.

Praktika lõppedes koostab aruande (õpimapi) ja esitleb koolis:
  •  koostab vastavalt  juhendile kirjaliku praktikaaruande, annab hinnangu oma tööle ja täidab eneseanalüüsi sisaldava kokkuvõtte, vormistab aruande korrektses eesti keeles ja elektroonsel
  • esitleb koolis praktikaaruannet
Mooduli hinne kujuneb koondhindena järgmistest juhendi alusel tehtavatest praktilistest töödest, mis kajastuvad ühtses praktiliste tööde õpimapis ning tõendavad mooduli väljundite omandamist ja õppija individuaalset arengut:

  • Naiskliendi stiilkujundus 
  • Meeskliendi stiilikujundus 
  • Nooruki stiilikujundus 
Tutvu kursuse õppekavaga SIIN

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar